۲۵ آذر ۱۳۹۹
آموزشگاه پایا

دوزنده لباس شب و عروس

دوزنده لباس شب و عروس یکی از مشاغل صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های دوخت پایه لباس شب و عروس ، دوخت مدل های لباس شب و عروس ، دوخت مدل های کت لباس شب و عروس ،دوخت ژپون لباس شب و عروس و دوخت شنل ، تور سر و ساق دست لباس شب و عروس را در بر می گیرد در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل خرازی ، پارچه فروش و تولید لباس شب و عروس در ارتباط است.
۲۵ آذر ۱۳۹۹
آموزشگاه پایا

دوزنده لباس کودک

دوزنده لباس کودک یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار ، راه اندازی سرویس و نگهداری ماشین های دوخت در کارگاه نیمه صنعتی ،انجام دوخت اولیه لباس دخترانه و پسرانه ، دوخت لباس دخترانه ،دوخت لباس پسرانه و انجام تزیینات لباس دخترانه و پسرانه را در بر می‌گیرد
۲۴ آذر ۱۳۹۹
آموزشگاه پایا

مانتو دوز

مانتو دوز یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های دوخت مانتوی اجتماع ،دوخت مانتوی مجلسی ، دوخت مانتوی مشاغل ،دوخت مانتوی فانتزی و دوخت مانتوی اسپرت را در بر می‌گیرد و در ضمن این شغل را با مشاغل از قبیل پارچه فروش خرازی و تولید پوشاک زنانه در ارتباط است .
۱۳ آذر ۱۳۹۹
آموزشگاه پایا

نازک دوز زنانه

اساس دوره های خیاطی ، دوره نازک دوزی می باشد؛ نازکدوزی اساس و پایه اولیه در تمامی دوره های خیاطی است ، اگر شخصی در ابتدای امر این حرفه را آموزش نبیند، به طور صحیح و اصولی قادر به انجام مراحل بعدی دوخت ، لباس ضخیم دوزی و مابقی حرفه‌های خیاطی و دوخت های مهارتی نمی باشد و نمی تواند به خوبی فرا بگیرد .
۱۳ خرداد ۱۴۰۱

طرز صحیح ماسوره پیچی

۱۳ خرداد ۱۴۰۱

رفع قفل شدن چرخ

۱۳ خرداد ۱۴۰۱

پاکسازی کمپلت چرخ خانگی

۱۳ خرداد ۱۴۰۱

روش اصولی پر کردن ماسوره

آموزش مجازی